Produtos na mesma Gama

77,5L x 43,5P x 87A215 kg ACABADO - Micro hormigón liso blanco - Ladrillo

77,5L x 43,5P x 205A485 Kg60L x 35P Ref: G3158L x 34P x 32A Ref: G3040L x 22P x 23A Ref: FM40B ACABADO - Micro hormigón liso blanco - Ladrillo

77,5L x 43,5P x 87A215 kg ACABADO - Micro hormigón liso blanco / pintura negra

77,5L x 43,5P x 87A215 kg38 x 38 Ref: LL2 + TN2 ACABADO - Micro hormigón liso blanco - Ladrillo

77,5L x 43,5P x 87A215 kg38 x 38 Ref: LL2 + TN2 ACABADO - Micro hormigón liso blanco / pintura negra

Maia MODUL60P


size.png77,5L x 43,5P x 205A
485 Kg

size.png60L x 35PRef: G31
size.png58L x 34P x 32ARef: G30
size.png40L x 22P x 23ARef: FM40B

ACABADO

- Micro hormigón liso blanco / pintura negra

- Ladrillo